skip to Main Content

Basisveiligheid VCA

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering van bedrijven. De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan werkgevers en medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

De cursus basisveiligheid VCA geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van de operationele medewerkers deel uit te laten maken van hun vakkennis. De wettelijke verplichting van de werkgevers om medewerkers voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep
Operationele medewerkers.

Vooropleiding
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

Cursusinhoud

  • Arbeidsomstandigheden en Wetgeving
  • Risico’s en beheersmaatregelen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand en explosiegevaar
  • Besloten ruimten
  • Gereedschappen en machines
  • Hijsen, tillen en lopen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Cursusduur
De cursus wordt gegeven gedurende 4 dagdelen, inclusief examen.

Cursusmateriaal
Elke cursist ontvangt een cursusboek.

Afsluiting
Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist diploma B-VCA. Met een geldigheidsduur van 10 jaar.

×Close search
Zoeken