skip to Main Content

Regionaal Leerbedrijf Vakwerk

Regionaal Leerbedrijf Vakwerk is een opleidingsbedrijf van en voor de bedrijven in de metaalindustrie in de regio Noord- en Midden Zeeland. Ruim 20 metaalbedrijven hebben zich bij Vakwerk aangesloten. Deze bedrijven vinden het belangrijk dat hun toekomstige werknemers goed worden opgeleid. Zij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de vakopleiding van hun leerlingen.

Vakwerk helpt de aangesloten bedrijven aan toekomstige vakmensen. Wij doen dit o.a. door het geven van voorlichting over het werken en leren in de metaaltechniek op VMBO scholen en het presenteren op beurzen en Open Dagen.

Vakwerk verzorgt voor deze bedrijven de vakopleiding van hun leerlingen. Deze leerlingen volgen een beroepsopleiding op niveau 2 of 3 volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij Scalda.

Behalve de vakopleidingen bieden wij ook technische cursussen aan, waaronder een breed aanbod van lasopleidingen.

Vakwerk is gevestigd in het moderne techniekcentrum Technum in Vlissingen. Hier werken wij nauw samen met de vakgroep metaaltechniek van het College voor Techniek en Design van Scalda.

Regionaal Leerbedrijf Vakwerk is een stichting. De bestuursleden zijn werkzaam bij één van de metaalbedrijven in de regio.

×Close search
Zoeken