skip to Main Content

Veilig verplaatsen van lasten

Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschap en hijswerktuigen. Wie zich bezig houdt met het aanslaan en verplaatsen van lasten met behulp van een bovenloopkraan of portaalkraan moet zich bewust zijn van de risico’s. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies enz. Maar bovenal staat de persoonlijke veiligheid op het spel.

Doel van de cursus is dan ook de cursist inzicht te verschaffen in de veiligheidsrisico’s die het werken met hijsgereedschappen en kranen met zich mee brengen. Nadruk ligt op het veilig werken in de eigen werkomgeving met de bedrijfshijsmiddelen.

Doelgroep
Medewerkers die op grond van hun werkzaamheden gebruik maken van hijsmiddelen voor het aanslaan en verplaatsen van lasten.

Vooropleiding
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

Cursusinhoud

Theoriedeel

  • Wet-en regelgeving op het gebied van hijsmiddelen
  • Veilig werken met hijskranen en hijswerktuigen
  • Hijsmiddelen
  • Krachten in hijsmiddelen

Praktijkdeel

  • Aanslaan en verplaatsen van lasten.
  • Gebruik hulpmiddelen
  • Veiligheidsaspecten

Cursusduur
De cursus wordt gegeven gedurende 2 dagen of 4 dagdelen inclusief toetsen.

Cursusmateriaal
Elke cursist ontvangt een cursusboek.

Afsluiting
De cursus wordt afgesloten met een theorie-en praktijktoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat “Veilig verplaatsen van lasten“. De cursus kan indien gewenst worden afgesloten met een externe examinering (SSVV).

×Close search
Zoeken