skip to Main Content

Veilig werken met de vorkheftruck

Er gebeuren elk jaar vele incidenten en ongelukken met vorkheftrucks. Uit gegevens van de Arbeidsinspectie blijkt dat onveilig werken een belangrijke oorzaak is van ongevallen met ernstig letsel of zelfs dodelijke afloop. Als bestuurder van een heftruck moet je goed weten waar je mee bezig bent. Je moet dus kennis hebben van gevaren en van veilige werkmethoden. Vaardig zijn in de besturing en bediening van de heftruck en zorgvuldig en geconcentreerd werken.

De Arbo-wet stelt: een werknemer moet specifiek deskundig zijn om een heftruck te besturen. De cursus heftruck stelt medewerkers instaat om hun specifieke kennis en vaardigheid benodigd voor het werken met een heftruck op een basisniveau van veilig werken te brengen. De wettelijke verplichting van de werkgevers om medewerkers voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep
Operationele medewerkers die “ incidenteel “ op een heftruck werken in een niet complexe werksituatie.

Vooropleiding
Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist. Het bezit van een geldig rijbewijs is aan te bevelen.

Cursusinhoud
Theoriedeel

  • De gevaren van het werken met een heftruck
  • Het gebruik
  • De belading en belasting
  • De techniek en besturing
  • Veiligheids-en verkeersregels

Praktijkdeel

  • Het toepassen en oefenen van de onderdelen uit het theoriedeel.

Cursusduur
De cursus wordt gegeven gedurende een dagdeel theorie en ca. 30 minuten praktijk afhankelijk van de rijvaardigheid van de cursist.

Cursusmateriaal
Elke cursist ontvangt een cursusboek.

Afsluiting
Bij voldoende resultaat van de toetsing ontvangt de cursist een pasje, “Heftruckrijden en correct gebruiken”.

×Close search
Zoeken