skip to Main Content

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verplicht om uw medewerkers voldoende instructies te geven om veilig te werken. Volgen zij de onderstaande cursussen, dan hebben zij daar in hun dagelijkse werk profijt van en heeft u aan de wettelijke verplichtingen voldaan. De cursusduur kan variëren, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring.

Basisveiligheid VCA

Basisveiligheid VCA

Deze cursus geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van de operationele medewerkers deel uit te laten maken van hun vakkennis. De wettelijke verplichting van de werkgevers om medewerkers voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

VOL - VCA

VOL - VCA

Deze cursus geeft aan de leidinggevende de kennis en de vaardigheden om de operationele medewerkers op een verantwoorde en veilige wijze aan te sturen. De wettelijke verplichting van de werkgevers om medewerkers voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Veilig Werken Met De Vorkheftruck

Veilig werken met de vorkheftruck

De cursus heftruck stelt medewerkers instaat om hun specifieke kennis en vaardigheid benodigd voor het werken met een heftruck op een basisniveau van veilig werken te brengen. De wettelijke verplichting van de werkgevers om medewerkers voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Veilig Verplaatsen Van Lasten

Veilig verplaatsen van lasten

Doel van de cursus is dan ook de cursist inzicht te verschaffen in de veiligheidsrisico’s die het werken met hijsgereedschappen en kranen met zich mee brengen. Nadruk ligt op het veilig werken in de eigen werkomgeving met de hijsmiddelen van het bedrijf.

Opleiding Kraanbesturen

Opleiding kraanbesturen

Informatie volgt spoedig.

Werken Aan Flensverbindingen Volgens Protocol (Wfpr)

Werken aan flensverbindingen volgens protocol (Wfpr)

De cursus Werken aan flensverbindingen volgens protocol (WFPr) geeft aan medewerkers de actuele kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om flensverbindingen doeltreffend en veilig te monteren en te demonteren.

×Close search
Zoeken