skip to Main Content

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering van bedrijven. De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan werkgevers en medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA geeft aan de leidinggevende de kennis en de vaardigheden om de operationele medewerkers op een verantwoorde en veilige wijze aan te sturen. De wettelijke verplichting van de werkgevers om medewerkers voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep
Leidinggevenden van operationele medewerkers

Vooropleiding
Voor deze cursus is specifieke voorkennis vereist.

Cursusinhoud

 • Arbeidsomstandigheden en Wetgeving
 • Risico’s en beheersmaatregelen
 • Leidinggeven en veiligheid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosiegevaar
 • Besloten ruimten
 • Gereedschappen en machines
 • Hijsen, tillen en lopen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Procedures en werkvergunningen

Cursusduur
De cursus wordt gegeven gedurende 2 dagen inclusief examen of 4 dagdelen inclusief examen.

Cursusmateriaal
Elke cursist ontvangt een cursusboek.

Afsluiting
Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het diploma VOL-VCA. Met een geldigheidsduur van 10 jaar.

×Close search
Zoeken