skip to Main Content

Werken aan flensverbindingen

Industriële installaties in aardolieraffinaderijen, bedrijven voor het vervaardigen van voedingsmiddelen en chemische fabrieken hangen letterlijk aan elkaar met flenzen. Leidingen, appendages en apparaten zijn alle, of bijna alle, met flenzen met elkaar verbonden. Miljoenen verbindingen zijn op die manier gemaakt. Tussen al die verbindingen bevindt zich pakkingmateriaal om deze gas-en vloeistofdicht te maken.

Ondeskundige montage van flensverbindingen kan aanleiding geven tot lekkage. Lekkages zullen op zijn minst tot onveilige situaties kunnen leiden. Daarom is deskundig monteren van flensverbindingen van vitaal belang en dient dit uiterst zorgvuldig te gebeuren.

De cursus Werken aan flensverbindingen volgens protocol (WFPr) geeft aan medewerkers de actuele kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om flensverbindingen doeltreffend en veilig te monteren en te demonteren.

Doelgroep
Werknemers van aannemers die tijdens hun werkzaamheden belast zijn met het open of sluiten van flensverbindingen volgens protocol.

Vooropleiding
Er is geen vooropleiding vereist. De minimum leeftijd om aan de cursus deel te kunnen nemen is 18 jaar.

Cursusinhoud
De cursus bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk.

Theorie

 • Veiligheid en procedures
 • Voorbereiding voor het werken aan flenzen
 • Flenzen, studbolts en pakkingen identificeren
 • Steekflenzenprocedure
 • Werking van vijzelen (bolt tensioning)
 • Gereedschappen en meetapparatuur
 • Open en sluiten van flensverbindingen

Praktijk

 • Voorschriften en procedures toepassen
 • Veilig werken aan flenzen
 • Gebruiken van gereedschappen en meetapparatuur
 • Vervangen van pakkingen
 • Plaatsen en trekken van steekflenzen
 • Flensverbindingen openen en sluiten volgens protocol

Cursusduur
De cursus duurt 1 dag (of 2 dagdelen) met aansluitend examen. Tijdens een dagcursus wordt de deelnemers een uitgebreide lunch aangeboden.

Examen
Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Werken aan flensverbindingen volgens protocol (WFPr). Dit certificaat is heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Groepsgrootte
De groepsgrootte is gesteld op maximaal 8 deelnemers. De cursus start bij minimaal 6 deelnemers.

Opleidingslocatie
Regionaal Leerbedrijf Vakwerk is gevestigd in het techniekcentrum Technum te Vlissingen. Vakwerk beschikt over vier goedgekeurde flensbomen voor instructie en examen. Tevens kunnen we gebruik maken van theorielokalen van Scalda.

Tarief
Het tarief voor deze cursus bedraagt € 285,00 per deelnemer, exclusief BTW. Dit tarief is inclusief lesmateriaal, examen en lunch bij de dagcursus.

×Close search
Zoeken